NRK Meny
Normal

Mobbing et alvorlig problem

Helse Midt-Norge opplever store problemer med mobbing hos sine ansatte. Verst er det i Helse Nordmøre og Romsdal

Dette kommer frem i en medarbeiderundersøkelse som helseforetaket har fått gjennomført.

12 prosent ved Helse Nordmøre og Romsdal oppgir i undersøkelsen at de har vært utsatt for mobbing. Det tilsvarende tallet for alle foretakene i Helse Midt-Norge er 10 prosent.

Administrerende direktør Jan Erik Thoresen i Helse Midt-Norge sier dette resultatet er nedslående.

Han understreker at de nå vil gå grundig til verks for å ta fatt i problemet. Thoresen sier videre at varsling av mobbetilfeller er viktig for å få uakseptable forhold til overflaten.

Skal ha nulltoleranse

Bjørn Engum, som er administrerende direktør i Helse Nordmøre og Romsdal, sier undersøkelsen viser at helseforetaket har et alvorlig problem med mobbing. Vi skal ha nulltoleranse ovenfor mobbing, og derfor må ansatte, ledere og tillitsvalgte snarest gripe tak i og finne tiltak som vi kan iverksette for å bekjempe mobbingen, sier Engum.

Helseforetaket sin definisjon av mobbing:

Mobbing og trakassering (plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver og lignende) er et problem ved noen arbeidsplasser og for noen arbeidstakere. For å kalle noe for mobbing eller trakassering må den negative særbehandlingen forekomme flere ganger over et tidsrom, og personen som er utsatt må ha hatt vanskeligheter med å forsvare seg. Man regner det ikke som mobbing eller trakassering hvis to personer som er omtrent like sterke er i konflikt med hverandre eller hvis det bare er snakk om en enkeltstående episode.

Bjørn Engum

Bjørn Engum sier undersøkelsen viser at helseforetaket har et alvorlig problem med mobbing.