Mobbesak i retten i dag

I dag startar ankesaka mellom Ulstein kommune og mobbeofferet Glen Børge Løset Flø i Frostating lagmannsrett. Ulstein vart dømt til å betale nærare 2 millionar kroner i erstatning i 2016. – Vi meiner at dommen ikkje er riktig og at Ulstein kommune skal frikjennast, seier advokat Øyvind Renslo.