Mistenkt for ruskøyring

Ein bilførar blei i natt stoppa i Ålesund sentrum mistenkt for køyring i ruspåverka tilstand. Føraren blei tatt med til blodprøvetaking og blir meldt for forholdet.