Mistenkt for rusa køyring

Ein bilførar blei nyleg stoppa av politiet for kontroll på Ikornes. Politiet mistenker at føraren av bilen er rusa og han blir køyrd til legevakt for utvida prøve. Personen blir også meldt for køyring utan gyldig førarkort.