Mistenkjeleg køyring

Politiet rykkjer ut etter meldingar om mistenkjeleg køyring i Frei i Kristiansund. Bilen det er meldt om skal ha vore i grøfta for så å ha kome seg oppatt på vegen.