Mistanke om ruskøyring

Ei kvinne i tjueåra i Ulstein blir meld til politiet for ruskøyring. Kvinna blei stoppa i ein kontroll. Ei anna kvinne i tjueåra blei stoppa etter tips frå publikum i Ålesund. Ho blir også meld for ruskøyring.