Mistanke om rømt fisk

Fiskeridirektoratet meldte sist fredag at de har mottatt flere meldinger om fangst av mulig rømt oppdrettslaks flere steder i Møre og Romsdal, deriblant i Driva og Batnfjordselva. – Vi følger opp situasjonen med tanke på å avdekke kildene og vurdere avbøtende tiltak, sier regiondirektør Kristin Skarbøvik i Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal, til Tidens Krav.