Mistanke om promille

Politiet mistenkjer at ein mann i Molde køyde i påvirka tilstand søndag føremiddag. Politiet har tatt blodprøve av mannen og oppretta sak.