Mistanke om innbrot

I Sunndal er ein person pågripen, mistenkt for innbrot. Politiet opprettar sak.