Mistanke om ILA-virus

Det er mistanke om en variant av ILA-viruset på stamfisk fra Merraberget ved Fredsvika i Tingvollfjorden, skriver avisa Driva. Det er avlsselskapet AquaGen som eier stamfisken, og mistanken om viruset oppstod under et rutinemessig tilsyn og prøvetaking. Stamfisken kommer til å bli tatt ut av rognproduksjon dersom mistanken om ILA-viruset holder fast, opplyser AquaGen.