Mistanke om fyllekøyring

Politiet melder om eit lite trafikkuhell uten personskade. Føraren av bilen skal ifølgje politiet verkar som full og blir tatt med til politistasjonen for utandingsprøve. Bilførar blir meldt til politiet.