Mista lasta på ferja

På E39 Festøy ferjekai, har ein lastebil mista lasta i det den køyrde på land frå ferja. Ingen kjent skade på andre køyretøy. Patrulje på veg for å undersøke forholdet.