NRK Meny
Normal

– Problematisk med mange legevikarer

I Norge står rundt 80 fastlegestillinger ledige. Fungerende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal, mener det er problematisk at legevikarer går inn og ut av stillinger i distriktene.

Cato Innerdal

Fungerende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal, er misfornøyd med at vikarbruken er stor i legestillinger.

Foto: Markus Plementas / NRK

Tall fra Allmennlegeforeningen viser at omtrent 80 fastlegestillinger står ledige rundt omkring i landet.

Det finnes ingen oversikt over hvor mange vikarer som går inn og ut av stillingene i distriktet, ifølge avisa Nationen.

Les også:

Frustrerte pasienter og pårørende

Cato Innerdal er ikke overrasket over tallene. Han forteller at de ofte mottar henvendelser fra pasienter og pårørende som er frustrerte over å møte en ny lege hver gang de kommer på fastlegekontoret.

– De er frustrerte over at de møter en ny lege hver gang og på nytt må fremlegge sin sykehistorie. Det oppleves som utilfredsstillende, sier han.

– Særlig alvorlig er det for dem som har kroniske og kompliserte lidelser. Dette kan for eksempel være eldre med flere sykdommer som benytter mange medisiner. I en slik situasjon er det forventet at fastlegen skal være en koordinator, sier den fungerende fylkeslegen i Møre og Romsdal.

– Umulig med god oversikt

Ifølge Nationen er det minst 3.900 utenlandske leger i Norge. 900 av dem er allmennleger som jobber i kommunene, resten jobber blant annet ved sykehusene.

Gjennomtrekket av leger er problematisk. For en korttidsvikar vil det være nesten umulig å ha en like god oversikt som fastlegen, mener Innerdal.

– Det er utvilsomt sånn at når pasienter har korttidsvikarer går det ut over den helsehjelpen de har krav på, sier han.

Les også: