NRK Meny
Normal

Dømt til fengsel for misbruk av barnebarn

Ein 74 år gammal mann frå Ålesund er dømt til 6 år og 4 månadar i fengsel for seksuelt misbruk av to barnebarn.

Ålesund tinghus

Seks personar vitna i rettsaka i Sunnmøre tingrett.

Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Overgrepa mot barnebarna skjedde i tidsrommet 2011–2012 i ein bustad i Ålesund. Barna var fire og fem år gamle då overgrepa starta.

Mannen er dømt i Sunnmøre tingrett for å ha skaffa seg seksuell omgang ved hjelp av vald og truslar, og for gjenteken seksuell omgang med barn under ti år og i nedgåande linje.

Gjentekne overgrep

Begge barna er tilkjent 150 000 kroner i oppreising. Retten viser særleg til at overgrepa vert gjort mot små barn og at det dreier seg om gjentekne overgrep gjort av ein bestefar:

"Man har å gjøre med en bestefar som har misbrukt barnebarna sin tillit for å oppnå seksuell omgang. Det at det foreligger utnyttelse av tillitsforhold, er et vesentlig moment ved straffeutmålingen."

74-åringen vart også dømt for oppbevaring av om lag 2000 bilde og seks videoar av barn som vart utsette for seksuelle overgrep. Dette forholdet erkjente mannen under hovudforhandlingane, men nekta straffeskuld i spørsmålet om misbruket av barnebarna sine.

Tidlegare straffedømt

I 1993 vart tiltalte dømt i Frostating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot fem jenter. Han vart då dømt til åtte månadar i fengsel. Ved straffeutmålinga vart dette lagt vekt på i skjerpande retning:

"Selv om dette ligger lagt tilbake i tid, viser det at man har å gjøre med en tiltalt som ikke har evnet å ta inn over seg hvilke konsekvenser det har for barn å bli utsatt for slike overgrep."

Mannen må også betale 8000 kroner i sakskostnader.