Jobber på tredje året med å avlive mink

Minken skal vekk fra Sør-Smøla landskapsvernområde. På tredje året jobber nå Statens naturoppsyn (SNO) med å finne og avlive all minken.

Mink

Minken skal vekk fra Sør-Smøla landskapsområde.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik

Hundrevis av rødbnebbterner kommer helt fra Sør-Polen for å hekke på Smøla. Men der venter en dødelig fiende.

Olav Inge Edvardsen

Olav Inge Edvardsen i Statens naturoppsyn sier de vil få fjernet all minken på Sør-Smøla neste år.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik / NRK
Rødnebbterne

Rødnebbternen lever enda farlig i Sør-Smøla.

Foto: Ólafur Larsen/Creative Commons/Flickr.com

– Når ternekolonien går til hekking her nå så kan det være nok med én natt før det kommen en mink og raserer og dreper for fote. De som blir igjen kan resignere og forlate stedet, forklarer Olav Inge Edvardsen i SNO.

Uønsket i naturen

All mink skal fjernes i utvalgte områder i hele landet. Amerikansk villmink ble innført for pelsoppdrett på 1920-tallet. Men etter det har rømt mink etablert seg langs hele kysten. Det vil SNO til livs. For den amerikanske villminken har ødelagt utallige hekkinger for rødnebbternen.

Se hele reportasjen som ble vist på «Ut i naturen» her.

Mink er en uønsket art som står på svartelisten. Minken er ikke tilpasset norsk natur, og dreper for fote uten at det er matauk. Derfor blir skadene store, spesielt for sjøfugl som hekker på bakken.

Smøla først ut

Først ut i handlingsplanen til direktoratet er Smøla, hvor Statens Naturoppsyn nå på tredje året jobber aktivt med hund for å finne og avlive mink i Sør-Smøla landskapsvernområde. Det er litt av ein jobb, for området har rundt 500 øyer, holmer og skjær. 141 mink er til nå fjernet.

Og Edvardsen i SNO sier de må finne hver eneste mink i landskapsvernområdet for å sørge for at fugl kan få hekke fritt.

– Det er viktig å få avverget at minken setter fem valper til verden før fuglene skal hekke, sier Edvardsen.

Jakter den aller siste minken

Neste år skal SNO sørge for at de får fjernet de aller siste minkene i Sør-Smøla.

– Utfordringen er å ta den siste minken. Det tar tid. Men vi fortsetter. Vi skal ha en razzia nå i høst,og ikke minst til neste vår. Og da tar vi den. Da er bordet dekket for rødnebbternen, sier Edvardsen.

Se utdrag fra reportasjen her

Minken skal vekk fra Sør-Smøla landskapsvernområde. På tredje året jobba no Statens Naturoppsyn med å finne og avlive all mink i området. Men, det er ingen enkel jobb...