NRK Meny
Normal

Regjeringen vil lovfeste nettolønnsordningen

På en pressekonferanse i Ålesund i dag, legger statsminister Jens Stoltenberg frem regjeringens maritime strategi. Her går regjeringen inn for å lovfeste nettolønnsordningen.

Regjeringen legger fre Stø Kurs 2020

Nærings- og handelsminister Trond Giske, statsminister Jens Stoltenberg, førstekandidat for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal, Else-May Botten og finansminister Sigbjørn Johnsen la i dag frem 'Stø Kurs 2020'.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Statsminister Jens Stoltenberg i Ålesund
Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Regjeringen presenterte i dag femti nye tiltak som skal gjennomføres i forbindelse med deres nye maritime strategi, «Stø Kurs 2020».

Statsminister Jens Stoltenberg tok utgangspunkt i en næring i vekst, da han presenterte planen for den maritime næringen.

– Vi ser at dette er en næring i vekst. De har også hatt motgang og kriser. Nå er den sterkere enn på lang tid. Det er viktig for Vestlandet og det er viktig for Norge, sa Jens Stoltenberg.

De politiske hovedmålsetningene

Den maritime næringen er en av næringene den rød-grønne regjeringen har som satsningsområde. For å nå visjonen har de satt opp fem politiske hovedmålsetninger som nærings- og handelsminister Trond Giske la frem.

Trond Giske

Næring- og handelsminister Trond Giske presenterte innholdet i «Stø Kurs 2020».

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Av de viktigste tiltakene som lanseres, er å heve og lovfeste nettolønnsordningen, ta initiativ til en handlingsplan for grønn skipsfart og å utrede muligheten for et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk for seilas i polare farvann.

Giske sier at regjeringens mål er å bidra til global regulering av de maritime næringene, fremme markedsavgang og miljøvennlige løsninger og samtidig trygge arbeidsvilkår for de ansatte. I tillegg legger han til at regjeringen har utvidet nettolønnsordningen.

Nettolønsordningen er etablert for å sikre at norske rederi beholder norsk mannskap på skipene.

– Antall sjøfolk i ordningen er stabil, og gjennom rederskattsordningen har vi styrket Norges attraktivitet for redervirksomhet, sier han.

– Vi vil lovfeste nettolønnsordningen

Giske sier videre at de nå også vil lovfeste nettolønnsordningen.

– Det er en tydeliggjøring av at dette skal være en varig ordning, som også er et signal til unge mennesker om å gå inn i yrket, sier Giske.

Han la også til at taket på ordningen skal heves.

– Vi vil sikre at den maritime klyngen tas vare på ved å gjøre dette, sier Giske.

Utvide garantirammen for GIEK

Regjeringen la videre vekt på at de vil være pådriver for globale reguleringer for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser. De skal også sørge for god og moderne sjøfartsadministrasjon, og styrke sjøfolks rettigheter gjennom den nylig vedtatte skipsarbeiderloven.

I tillegg vil de i 2014 utvide rammen for GIEK med ti millarder kroner om de får fortsette i regjering. Da vil garantirammen være på 145 milliardær.

– Det er de pengene som norske verft bruker som sikkerhet når rederier og andre ute i verden kjøper båter i Norge. Mange av leverandørbedriftene vil nyte godt av at de nå får utvidete rammer, sikre seg eksportkontrakter, og sikre arbeidsplasser hjemme, sier Giske.

– Norge skal være verdensledende


Den nye strategien til regjeringen har som visjon at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon, og et attraktivt maritimt vertsland. I den forbindelse vil regjeringen også ha en handlingsplan for grønn skipsfart., samtidig som de vil satse på utdanning.

– Vi vil videreføre Kompetansefondet og Markom2020. I tillegg til å gjennomgå finansieringen av universiteter og høgskoler, sier Giske.

– Ledende på innovasjon

I strategien har regjeringen som mål at Norge skal være verdensledende på maritim innovasjon og på effektiv og sikker sjøtransport i nord.

– Dette kan bli et fantastisk nytt område for oss, sier Giske.

De vil også utrede muligheten for et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk for seilas i polare farfann. I den forbindelse vil de ha globalt regelverk om kompetanse, og vil være i spissen på å bygge infrastruktur.

Det er helt nødvendig å utdanne sjøfolk med kompetanse for seilas i polare farvann, sier Giske.

Rente og kronekurs viktig

Under pressekonferansen la Statsminister Jens Stoltenberg stor vekt på at Norge må ha full kontroll på de grunnleggende forholdene ved norsk økonomi.

– Det viktigste vi kan gjøre for næringen nå, er å holde orden på renten og på kronekursen. Stø kurs og at handlingsregelen følges er viktig for den maritime næringen, sa Stoltenberg.

Den nye strategien for de maritime næringene er, ifølge statsministeren, utarbeidet i samarbeid med næringen og med de maritime organisasjonene.

Vekstpakke

Finansminister Sigbjørn Johnsen lanserte også en vekstpakke for næringslivet. Pakken skal bedre forholdene for fastlandsnæringslivet.

Vi må passe på rammeverket for norsk økonomi, sa Sigbjørn Johnsen.