Mener tunnelkravene er lite tilfredstillende

Tunneler som er kortere enn 500 meter og har mindre trafikk enn 5000 biler i døgnet får ikke nødnett.

Møte om nødnettet

Direktoratet for samfunnssikkerhet orienterer om det nye nødnettet.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Når tunnelsikkerheten er så dårlig som den er i Norge, så må det ikke være opp til politikerne å stille krav, sier brannsjef i Ålesund og Giske. Det må komme fra vår sentrale fagmyndighet, DSB, sier Geir Thorsen.

Det nye nødnettet skal bli et landsdekkende, digitalt radiosamband for nød – og beredskapsetatene, og er blant regjeringens største satsinger innen samfunnssikkerhet.

Geir Thorsen

Brannsjef Geir Thorsen frykter det nye nødnettet ikke vil gi god nok trygghet.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Nødnettet er allerede i bruk enkelte steder i Norge, og planen er at nødnettet skal være bygget ut i hele Norge innen 2015.

– Nødetatene kan ikke gå inn

Torsdag orienterte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om innføringen av nødnett i Møre og Romsdal. Tryggheten i tunnelene var et av temaene.

Tunneler som er kortere enn 500 meter og har mindre trafikk enn 5000 biler i døgnet får i nødnett.

– Kravene til tunneler som skal få nødnett, er lite tilfredsstillende, sier Thorsen.

– Hvis det ikke er samband i tunnelene er det slik at nødetatene ikke kan gå inn, og det er klart det bekymrer oss. De som er i en tunnel og eventuelt er skadet, blir da overlatt til seg selv, sier Thorsen.

Flere uten samband i Sogn og Fjordane

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen i DSB mener det veldig mye bra med nødnettet.

Foto: NRK

Hovedmålet er at det digitale nettet skal gi brannvesen, helseetater, politi og PST muligheten til å kommunisere direkte med hverandre i en krise – eller terrorsituasjon.


– Når man innfører et nytt digitalt nødnett med bakgrunn i at ting skal bli bedre i forhold til sikkerhet bør en sørge for at en får full sambandsdekning i de aller fleste tunneler i landet, sier Thorsen.

– Er det tunneler som du vet er kritiske?

– I Sogn og Fjordane er det blant annet 22 tunneler som er uten samband. Det er kritisk ikke bare for brann men for alle nødetatene, sier Thorsen.

– Nasjonal problemstilling

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB vedgår at tunnelene er en utfordring.

Rune Sjurgard

Volda rådmann Rune Sjurgard var ikke fornøyd med svarene fra DSB.

Foto: Herøy kommune

– Det er veldig mye bra med nødnettet. Det blir en enormt mye bedre dekning i mange områder, men ja i en del tunneler der vi heller ikke har dekning i dag, vil det fortsatt ikke være dekning i fremtiden, sier Pedersen.


– Kan det bety at kriteriene kan bli endret?

– Det tør jeg ikke svare på for dette er politiske beslutninger, sier Pedersen.


Verken brannsjefen i Ålesund, Geir Thorsen eller rådmannen i Volda Rune Sjurgard var fornøyd med svarene de fikk. Sjugard kaller det en nasjonal problemstilling.


– Jeg er ikke bekvem med svarene fra DSB. De sier kun at dette er noe de tar opp og diskuterer. Hvis det skjer en skikkelig katastrofe, så må noen på svare for dette på et nasjonalt nivå, sier rådmannen i Volda.