Mindre kapasitet

I fergeruta mellom Sølsnes og Åfarnes blir det redusert kapasitet på avgangen fra Sølsnes klokka 1405 på grunn av transport av farlig last. Ferga kommer til å ta maks 12 passasjerer.