Millionstøtte til broprosjekt

Møre og Romsdal fylkeskommune fikk i dag støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle nye og banebrytande løysningar for bygging og vedlikehald av broer. Møre og Romsdal fylkeskommune sitt prosjekt var eit av tre som fikk støtte. Fylket har søkt om 4,5 millioner. – Eksakt hvor mye vi får i støtte er ikke avklart ennå, opplyser Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal.