Millionbeløp til skjærgårdstjeneste

Rigmor Andersen Eide (Krf) er glad for at regjeringen og samarbeidspartiene i revidert nasjonalbudsjett har satt av fem millioner kroner til friluftsrådene i fylket til skjærgårdstjeneste. Primæroppgavene til skjærgårdstjenesten er renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten.