Hopp til innhold
Dronebilder av Eide Miljøservice
Foto: Eirik Haukenes / NRK Luftfoto

Miljøservice Eide

 • Får tre millionar til opprydding

  Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fått inntil tre millionar kroner til opprydding på avfallsanlegget på Eide. Det stadfestar senioringenør Guro Gjenstad.

  Pengane kjem frå Miljødirektoratet. Direktoratet har også i fjor og året før støtta statsforvaltaren med pengar til oppryddinga.

  Den tidlegare daglege leiaren for Miljøservice Eide er sikta for brot på forureiningslova, og miljøverndirektøren i fylket har tidlegare sagt at forsøplinga er enorm.

  På eiendommen til tidligere Miljøservice Eide flyter det av søppel. På bilde ser du personer som står oppe på en enorm haug av usortert søppel.
  Foto: Roar Strøm
 • Ber Statsforvalteren orientere om Eide Miljøservice

  Kommunestyret i Hustadvika kommune ber om et møte med Statsforvalteren for å bli orientert om opprydninga etter Eide Miljøservice.

  Miljøservice Eide gikk konkurs i november 2020. Da hadde det ifølge Statsforvalteren vært lagret avfall i ulovlige mengder i over ulovlig lang tid ved anlegget.

  Den tidligere eieren ble siktet for brudd på forurensningsloven. Politiet har etterforsket saken, men statsadvokaten har bedt om ytterligere etterforskning ifølge Romsdal Budstikke.

  Venstre fremmet forslag med krav om full opprydding på kommunen sin eiendom, og at Statsforvalteren må bære den økonomiske kostnaden. Men forslaget ble trukket.

  Kommunestyremøte i Hustadvika kommune februar 2024.
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Miljøservice-eigar må møte i retten

  Eigaren av Miljøservice Eide AS må i retten 4. januar fordi Statsforvaltaren krev å få overført eigarskapet til ein av eigedommane. Det skriv Rbnett.no. Selskapet gjekk konkurs i 2020 med miljøgiftar og mange tusen tonn avfall på tomta, noko som er utgangspunktet for ei politietterforsking. Ifølgje avisa er det usemje mellom eigaren og Statsforvaltaren rundt ein oppryddingsavtale som er inngått.

  Dronebilder av Eide Miljøservice
  Foto: Eirik Haukenes / NRK Luftfoto
 • Miljøservice Eide i utgangspunktet ferdig etterforsket

  Etterforskninga av tidligere Miljøservice Eide AS er i utgangspunktet ferdig, bekrefter politiet.

  – Innstillinga er sendt videre til statsadvokaten, sier politiadvokat Sandra Grøtta Krakeli.

  Miljøservice Eide gikk konkurs i november 2020, da hadde det ifølge Statsforvalteren vært lagret avfall i ulovlige mengder i over ulovlig lang tid ved anlegget.

  Den tidligere daglige lederen er blant annet siktet for brudd på forurensningsloven.

  Statsforvalteren i Møre og Romsdal har tidligere uttalt at dette kan være Norges største avfallforurensingssak.

  Store hauger av søppel ligger strødd utover tomta til tidligere Miljøservice Eide. På bilde ligger blant annet tre, metall og plast i de samme haugene.
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Pengar til miljørydding

  Handelens Miljøfond gir 3,6 millionar kroner til opprydding på anlegget til konkursråka Miljøservice Eide.

  På området til bedrifta står det 20 tusen tonn avfall, og er i ferd med å forureine sårbar natur ved anlegget.

  Pengane frå Handelens Miljøfond skal gå til å handtere og fjerne plastavfallet og å dekke kostnadene til å levere plast til godkjende avfallsmottak.

  Pengane kjem frå plastposekontingenten i handelen.

  Skilt, plast, nøter og mye annet ligger i en stor haug sammen.
  Foto: Roar Strøm / NRK