Miljøpartiet vil kjempe for stortingsmandat i Møre og Romsdal

Miljøpartiet De Grønne har startet nominasjonsprosessen og vil kjempe for et stortingsmandat i Møre og Romsdal.

John John Bruseth

John John Bruseth og Miljøpartiet De Grønne ser optimistisk på stortingsvalget neste år.

Foto: Synnøve Hole

Nominasjonsnemnda har pekt ut fem kandidater som kan være aktuelle i toppen av lista, men foreløpig uten rangering.

Disse er John John Bruseth, Ragnhild Godal Tunheim, May Britt Haukås, Carl Johansen og Lage Nøst.

– Folk må våkne

En optimistisk John John Bruseth mener det bør være gode muligheter til å vinne et stortingsmandat i Møre og Romsdal.

– Vi har vært alt for dårlig på miljø så nå må folk våkne, og når sunnmøringene, romsdalingene og nordmøringene begynner å våkne så skjer ting fort. Så jeg tror mulighetene er veldig gode for et mandat i Møre og Romsdal. Og gjør vi det veldig bra nasjonalt og klarer sperregrensa på fire prosent så vil vi få inn et utjamningsmandat, sier John John Bruseth som er Miljøpartiet De Grønnes representant i fylkestinget i Møre og Romsdal.

– Vi trenger drahjelp fra partiet nasjonalt, men vi må også gjøre jobben selv, sier Bruseth.

Miljøpartiet De Grønne stilte også liste i Møre og Romsdal ved stortingsvalget i 2013, men gjorde et dårlig valg. Men inn mot kommune- og fylkestingsvalget i 2015 mobiliserte partiet stort og stilte liste i en rekke kommuner og til fylkestinget. Miljøpartiet fikk inn flere kommunestyrerepresentanter, og John John Bruseth fikk plass i fylkestinget i Møre og Romsdal.

Dagsorden

Skal Miljøpartiet De Grønne klare et fast distriktsmandat i Møre og Romsdal må partiet ha en oppslutning på rundt 7,5 prosent i fylket. Skal Miljøpartiet hevde seg i kampen om utjamningsmandat kan partiet klare seg med lavere oppslutning, men dette er et mer omfattende regnestykke der flere forutsetninger må være på plass.

Men først og fremst blir det en oppgave for Miljøpartiet De Grønne å få miljøsakene høyere opp på dagsorden. Det er krevende i et fylke der vegbygging er høyt på dagsorden.

– For folk flest så oppleves det ikke som fornuftig å være i mot vegbygging. Men vi må få gjennomslag for at det ikke har noe hensikt fordi det vil komme alternative løsninger som er mye bedre, sier John John Bruseth.

Nye arbeidsplasser

Lage Nøst er den yngste av de fem som kan bli Miljøpartiets toppkandidat i Møre og Romsdal. Han understreker at det grønne prosjektet handler om mer enn å si nei til nye motorveier.

– Vi må skape et arbeidsliv som kan gi trygge, varige jobber for framtida. Det betyr å se på alle de nye mulighetene som finnes for grønn verdiskapning i maritim sektor, biobaserte næringer og landbruket, og ikke stirre seg blind på olje og gass, sier Lage Nøst.

Den foreløpige listen er nå sendt ut til lokallagene. I løpet av oktober blir det kjent hvem som blir foreslått som Miljøpartiets toppkandidat i Møre og Romsdal. Nominasjonsmøtet er i midten av november.