NRK Meny
Normal

Miljøpartiet joker i bypakkesaka

Dramatikken stig i debatten rundt bypakken for Ålesund. No i kveld har Miljøpartiet Dei Grøne brote ut av fleirtalskoalisjonen i bystyret.

Jarle Hauge Steffensen bystyrerep MDG

Jarle Hauge Steffensen sende eit lite jordskjelv gjennom bystyresalen då det kom fram at han og dermed Miljøpartiet skiftar side i bypakkesaka.

Foto: Frode Berg / NRK

Debatten om kva alternativ løysing Ålesund bystyre skal gå for i bypakke-saka, tok ei dramatisk vending då Miljøpartiet annonserte at dei likevel ikkje kan vere med i pakken dei hadde blitt samd med Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti om.

Jarle Hauge Steffensen frå MDG stadfestar overfor NRK at han kjem til å bryte ut og stemme med mindretalet.

– Vi kan ikkje godta ein fire felts veg frå Lerstadtoppen. Det vil rikke grunnfjellet av i det vi står for, sa Steffensen i ein pause i debatten for kort tid sidan.

Ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) beklagar dette, men seier ein må vente og sjå kva som vidare skjer i debatten. Dersom fleirtalsopplegget raknar, kan det setje heile bypakke-saka i fare, meiner ho.

Bystyremøte 031215

Debatten held fram i bystyret i Ålesund utover kvelden.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

I bystyresalen går det rykte om at ein representant frå Høgre også kjem til å skifte side. Om det skjer vil det likevel sikre fleirtalsforslaget.

Framstegspartiet vil droppe heile arbeidet med bypakken.

– Det har vore arbeidd i åtte år for å få til bompengeordning, utan at ein har kome eit steg vidare. Det talar for seg sjølv, sa Geir Stenseth (Frp) mellom anna.

Partiet meiner ein heller bør satse på å bygge ut vegprosjekta eitt og eitt i gongen.

Mindretalet held fast på forslaget om å droppe bru over Brosundet og veg frå Lerstadtoppen til Høgskolen. Dei vil heller satse på ein tunnel i Brosundet.

Det ligg no føre heile fire alternative forslag til bypakkeløysing, og ingenting er enno avgjort.