Miljøgebyr i Kristiansund

Snart skal parkeringsvaktene i Kristiansund begynne å skrive ut miljøgebyr. Som huseier kan du da bli ilagt gebyr om du ikke holder orden rundt eiendommen din. – Vi skal se etter forsøpling nå om sommeren. De verste gebyrene er på rundt 5000 kroner, men det er snakk om hvis det er livsfare med tanke på takras og istapper, sier daglig leder Knut Olav Hjelen i Kristiansund parkering. Kristiansund parkering vil fokusere på områder der det er allmenn ferdsel.