Midsund blir språkkommune

Midsund blir ny språkkommune i Møre og Romsdal. Frå før var det 27 kommunar i landet, men dette aukar no til 55. Språkkommunane skal vere med å styrke språkarbeidet i barnehagar og skular på alle trinn. I år har Utdanningsdirektoratet sett av 30 millionar kroner til satsinga med språkkommunar.

Ordbok
Foto: Børge Sandnes / Scanstockphoto