MFK som verdiskapar

Molde fotballklubb er Moldes klart viktigaste merkevare . Det viser ein forskningsrapport som Høgskolen i Molde har laga for klubben. MFK betyr meir enn 110 arbeidsplassar, og over ei femårsperiode, 165 millioner i inntekter til regionen. Forskar Oskar Solenes er overraska over kor viktig klubben er for regionen.