Styreleder og tre fylkestingsrepresentanter ut av Nordmørslista

Det er full splittelse i Nordmørslista. Gruppelederen, Mette Belden, har meldt seg ut av Nordmørslista, og flere følger henne ut. Utmeldingen kommer etter langvarig strid om Nordmørslista skal stille liste til stortingsvalget eller ikke.

Mette Belden

Mette Belden er Nordmørslistas gruppeleder på Fylkestinget.

Foto: NRK

Og Mette Belden er ikke alene om å trekke seg. Fremtredende medlemmer som Nils Fløystad, Runar Vestheim, Unni Alsvik, Odd Inge Sødahl og flere medlemmer skal ha trukket seg, ifølge Belden.

Strid om stortingsliste

Det fremstår som tydelig torsdag kveld at det var arbeidet med spørsmålet om Nordmørslista skulle stille til stortingsvalget som førte til utmeldingene. Dette blir bekreftet av nyvalgt leder for Nordmørslista, Per Martin Kjønnø.

– Vi har hatt en situasjon der vi har hatt et delt styre. Det var uenighet om hvordan prosessen skulle være. Én gruppering mente at det skulle være styret som skulle ha beslutningsmyndighet. Den andre grupperingen mente at det var medlemmene som skulle avgjøre om vi skulle stille til stortingsvalget eller ikke, sier Kjønnø.

Og Nordmørslista vedtok på møtet torsdag kveld å stille liste ved Stortingsvalget. En av de som valgte å bli igjen i Nordmørslista, Elisabet Jørgenvåg, karakteriseerer dagens møte som dramatisk.

– Kjenner ikke igjen Nordmørslista

Mette Belden sier at hun ikke kjenner igjen Nordmørslista slik den var da den ble etablert foran siste kommune- og fylkestingsvalg.

– Vi opplever at Nordmørslista ikke er det samme som den var under oppstarten. Det er flere ting vi ikke kan stå inne for. Vi har forskjellige grunner til å trekke oss. Det er ting ved Nordmørslista jeg ikke lenger kan fronte, sier Mette Belden til NRK.

– Hva er det du ikke lenger kan fronte?

– Vi er utsatt for en fraksjon som har stor tilhørighet i styret som jeg ikke klarer å stå inne for.

Er det spesielle saker som gjør at du trekker deg?

– Det har ingen ting med saker å gjøre. Det har mer med prosessen og måten ting har foregått på, som jeg finner uakseptabel.

– Det er vanskelig å forstå hva du konkret sikter til ...

Det handler ikke om personstrid. Det er mer at vi sitter med et kuppet styre og at det er en fraksjon som jobber innad i Nordmørslista som ikke gjør ting demokratisk og som ikke innordner seg på den måten som Nordmørslista er tenkt å fungere.

Sentrale politikere

Mette Belden er Nordmørslistas gruppeleder på Fylkestinget. Hun er medlem av fylkesutvalget og utdanningsutvalget. I tillegg er hun 2. varamedlem i plannemnda for byggesaker og varamedlem i Vestlandsrådet.

Nils Fløystad, Tingvoll, er nestleder i Utdanningsutvalget og varamedlem i fylkesutvalget og samferdselsutvalget. I tillegg er han representant til styret for verneområdet Trollheimen.

Runar Vestheim er leder for regional- og næringsutvalget.

Unni Alsvik er styreleder.

– Vil stå løpet ut

Elisabeth Jørgenvåg

Elisabeth Jørgenvåg har valgt å bli værende i Nordmørslista.

Foto: Roar Halten / NRK

Elisabeth Jørgenvåg, som er medlem av samferdselsutvalget, varamedlem til fylkesutvalget, eldrerådet, plannemnda for samferselsutbygging, fylkestrafikktryggingsutvalet og Vestlandsrådet, skal etter det NRK kjenner til ha valgt å fortsette i Nordmørslista. Hun har valgt å fortsette i Nordmørslista.

– Jeg føler jeg har et ansvar for å stå løpet ut. Vi har gått til valg på et program. Mange har hatt tillit til oss. Og da vil jeg stå ved det, sier Elisabeth Jørgenvåg til NRK.

Jørgenvåg er nå den eneste i fylkestingsgruppa til Nordmørslista etter at de andre har meldt seg ut.

– Fylkestingsgruppa er amputert. Jeg må gjøre det beste ut av situasjonen, sier hun til NRK. Men jeg håper vi kan fortsette i et samarbeid med de som har meldt seg ut, legger hun til. I forbindelse med utmeldingen uttalte Mette Belden at hun vil fortsette å forholde seg til Nordmørslistas program i fylkestinget.

– Dramatikk

Jørgenvåg hevder at utmeldingene kom overraskende på henne.

Jeg var ikke klar over at dette kom til å skje. Jeg er overrasket.

Hun vil ikke si noe om årsakene til utmeldingene og henviser slike spørsmål til de som har meldt seg ut. Hun medgir imidlertid at splittelsen ikke er det beste utgangspunktet når Nordmørslista nå skal stille til stortingsvalget.

Nei, det kan du si. Men det er stemning for å stille til stortingsvalget og da bøyer man seg for det medlemmene ønsker, sier hun. Tiden får vise hva som skjer. Det er i alle fall engasjerte folk som har tenkt å sette i gang med denne jobben.

– Er det rett og slett slik at det som skjedde i kveld har overskygget det dere skulle snakke om, nemlig om stortingsvalget?

– Ja, det som skjedde overskygget en del. Det ble jo litt opprør. Det var dramatisk det, sier Jørgenvåg.

– Beklagelig

Det var sentrale politikere, både fra fylkestingsgruppa og fra styret, som meldte seg ut i forbindelse med torsdagens møte. Dermed måtte det blant annet velges nytt styre. Ny styreleder ble Per Martin Kjønnø.

– Det er beklagelig at de valgte å trekke seg. Men det er nok en vurdering som de har tenkt gjennom selv før de gikk til dette skrittet, sier Kjønnø til NRK.

Dere valgte å stille til stortingsvalget. Blir ikke dette vanskelig med en slik splittelse i startgropa?

Nei. Vi tror ikke det. Nordmørslista er først og fremst en folkebevegelse. Men vi er veldig klar over at de vi har hatt som folkevalgte i fylkestinget har gjort en god jobb. De har vært en ressurs for Nordmørslista, og det er beklagelig at de har valgt å gi seg.