Mesta skal rassikre Romsdalen

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Mesta AS for å rassikre og bygge ny kontrollstasjon i Romsdalen. Oppstart er venta å bli i månadsskiftet oktober- november og kontrakten har ein verdi på nesten 160 millionar kroner. Mesta antydar at det vil bli opptil femti personar i sving på anlegget. Heile prosjektet skal vere ferdig i løpet av juni 2018.

Statens vegvesen skriv kontrakt med Mesta AS
Foto: Statens vegvesen