–Vi merker ikke så mye til aksjonen

1400 SAFE medlemmer gjennomfører en "gå sakte" aksjon for å få gjennomslag for sine lønnskrav. – Vi merker ikke så mye til aksjonen, sier Thorbjørn Jensen i Kaefer Energy.

Nedgangstider:

Oseberg D-plattformen. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Svein Holmvik

ISO-arbeider, Svein Holmvik.

Foto: privat

ISO-arbeidere fra fagforeningsklubbene til Kaefer, Beerenberg og Bilfinger, aksjonerer nå på tredje uke. Arbeiderne utfører arbeid innen isolasjon, stillas og overflate på plattformene innen oljeindustrien. Nå krever de bedre lønn enn det som ligger over tariffens garanti om minstelønnssatser.

Kristiansunderen Svein Holmvik fra Kristiansund er en av dem som aksjonerer. Han tjener 500.000 kroner med overtid og alle tillegg. Da er han ute på plattformen i to uker, og hjemme tre og fire uker.

Han sier at han mange ganger har vurdert å slutte som oljearbeider og heller ta jobb på land.

– Dette kan ikke bedriftene løse alene

Direktør for HR og ressurser i Kaefer Energy, Thorbjørn Jensen, sier at de ikke merker så mye til aksjonen.

Det er tjue prosent av dem som jobber som er med på aksjonen, og de andre jobber som normalt, så vi merker ikke mye til det, sier han.

Har de for lite lønn?

– Det er ikke min oppgave å mene noe om det. Men det er en bransjesak som må diskuteres, men som ikke er noe bedriftene kan gjøre noe med ensidig.

– Store lønnsforskjeller

Hilde-Marit Rysst

Forbundsleder i SAFE, Hilde Marie Rysst.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, sier at det er store lønnsforskjeller i offshorenæringen. Enkelte mener at ISO-arbeiderne ligger 30 år bak i lønnsutviklingen.

– Vi hører alltid om de som har lukrative avtaler. Nå kjemper vi for dem som er på bunnen. Det ligger flere hundre tusen kroner under, sier Rysst.
Nedsatt arbeidstempo

På SAFE sine forbundssider står det at en nyansatt i laveste lønnstrinn på NR-avtalen tjener 280.- pr. time mens garantert minstelønn for ufaglærte i ISO-bedriftene er 148.- per time.

De som er med på aksjonen har nå satt ned arbeidstempoet til 45 prosent, og mottar følgelig 45 prosent av ordinær lønn.

Jensen tror aksjonen fortsetter.

– Ja, det kan se ut som den fortsetter. Det er ikke opp til oss.

Han sier at ansatte får bare jobbe sakte.

– Det er en lovlig aksjonsform så vi forholder oss til det, og vi synes de kan gjøre det så legen de mener det er nødvendig, sier han.

– Ønsker de kontakt vet de hvor vi er.

Ørjan Heradstveit

Ørjan Heradstveit, informasjonssjef i Statoil.

Foto: Oyvind Hagen / Øyvind Hagen

Ole Klemsdal
Foto: Beerenberg
– Kan det bli aktuelt å gi de mer betalt?

– Vi har gitt dem et tilbud, og det har de gått vekk fra. Så vi får ta den diskusjonen internt dersom de tar kontakt med oss, sier han.

Statoil berøres ikke

Statoil, som er ett av operatørarbeiderne på sokkelen som kjøper tjenester fra ISO-selskapene, merker heller ikke mye til den pågående konflikten.

– Vurderingen vår er at aksjonen så langt ikke påvirker forhold knyttet til sikkerhet eller drift ved våre installasjoner og anlegg, sier Ikke merket noe, hverken når det gjelder drift eller sikkerhet, sier informasjonssjef i Statoil Ørjan Heradstveit.

Vi forholder oss til at dette er en lovlig aksjon i leverandørbransjen som ikke påvirker oss.

Statoil sier at de ikke er part i saken og vil ikke kommentere den pågående aksjonen ytterligere.

Produksjonskapasiteten midlertidig redusert

Kommunikasjonssjef i Beerenberg, Ole Klemsdal sier at de har orientert sine kunder om at det nå blir gjennomført en temponedsettelse for selskapets operatører som er organisert i Safe.

– Vi søker å redusere effekten av konflikten for våre kunder, men kan ikke unngå at Beerenbergs totale produksjonskapasitet blir midlertidig redusert, sier han.