Mer vold blant jenter

Vold blant jenter øker. Dette er utgangspunktet for et seminar og en forestilling på Teaterfestvalen i Ålesund.

Teaterstykke "Backfish"
Foto: Kjersti Perjord

Seminaret "Ungdom og vold"  startet med den sterke forestillingen ”Backfish”, et stykke skrevet av Kari Bænne, som hadde hovedfokus på den økende volden blant unge jenter i samfunnet.

 

Vold

Stykke viser mange sider ved en ungdoms liv, som er lett å kjenne seg igjen i. Det tar også opp alvorlige temaer som foreldresvikt, selvskading, mobbing og vold.

Kroppsspråk og talemåte

Det har blitt lagt mye forarbeid til teaterstykke Backfish. Både forskere og ressursgrupper har vært behjelpelige for å få dette stykket til å bli så realistisk som mulig. Hovedrollen ”Stella” i stykke, spilles av Monica Borg Fure. Hun forteller at de dro på ulike skoler rundt om i landet for høre om dette stykket funket, og hva de skulle gjøre for at ungdommene skulle kunne kjenne seg mest mulig igjen i stykket.  - Vi brukte ungdom for å lære kroppsspråk, og talemåte, det har endret seg litt siden jeg var ung, sier hun og smiler.

Aggresiv og voldelig

- For meg er Stella mer enn en aggressiv og voldelig ungdom, hun er smart, og bestemt med sterk personlighet. På samme tid er hun liten, redd og usikker, dette fordi hun har blitt sviktet i oppveksten. Hun har ingen trygghet eller tilhørighet, og lar derfor aggresjonen og forvillelsen gå ut i voldshandlinger, mot eg selv og andre.

- Holdninger blant ungdom har endret seg, og vi ønsker derfor at dette kan være en tankevekker både for ungdom, foreldre, og mennesker som arbeider med ungdom, sier Fure.

Samtale

Etter forestillingen var det samtale mellom aktørene og publikum. Ungdommer og voksne satt igjen med flere inntrykk etter forestillingen, og hadde mange spørsmål til skuespillerne. Mange var redd for hvordan det ville gå med Stella.

Monica Borg Fure og Runhild Olsen
Foto: Kjersti Perjord

 

Humor og alvor

På spørsmål fra publikum om hvorfor de brukte så mye humor, når det er ett så alvorlig tema, svare Monica dette: - Vi bruker humor som virkemiddel. Spesielt fordi det er så mange såre scener her, at vi må ha humor for å få veksling og dynamikk i stykket. Hun understreker at det ikke nødvendigvis er sammenhenger mellom rusmiddel og voldshandlinger blant ungdom.

Endringer

Forsker ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo Ragnhild Bjørnebekk holdt foredrag i biblioteksalen i Ålesund etter forestillingen. Hun mener at jenter sosialiserer seg annerledes nå enn før, og at vold blant jenter i realiteten virkelig har blitt ett økende problem. - Det har skjedd en gradvis endring hos kvinner siden 80 tallet både internasjonalt og i Norge. Flere kvinner sitter i fengsel nå enn noen gang, og kvinner er blitt mer antisosiale, sier hun.

Hvorfor mer vold ?

På spørsmål om hvorfor jenter har tydd så sterkt til vold de siste årene får vi dette til svar:  -Det er risikofaktorer som hver enkelt individ har opplevd i oppveksten som er avgjørende, sier Bjørnebekk.

Indre og ytre faktorer som sårbarhet, sinne, miljø, venner og foreldre. Tidligere utøvde ikke jenter vold primært, om det skjedde, var dette sone som foregikk mer i det skulte. Rusmidler, prostitusjon, og selvskading blant jenter var ett større problem en vold, men nå ser man at unge jenter utvikler seg i en voldelig retning allerede i begynnelsen av tenårene.

Aggressive heltinner i media og på filmer, gjør at vold er blitt en mye mer akseptabel konfliktløser blant jenter og folk generelt, sier Bjørnebekk.

I Oslo men ikke Ålesund

 

Ole Martin Strømsnes
Foto: Kjersti Perjord

Ole Martin Strømsnes (16) og Therese Frostad (15) var to av mange ungdommer som satt blant publikum under forestillingen. Ole Martin sier at han ikke ser på jenter som mer voldelige i det hele tatt. - Det er sånn jeg kan tenke meg det er i Oslo, men ikke her i Ålesund. Eneste jenter gjør, er å true hverandre,  men de tørr ikke å slå, det ligger mer i "kjeften".

Therese Frostad (15) sier at hun har sett at jenter har sloss og vert voldelige, men at dette er ikke noe som skjer ofte.  -Når det er alkohol med i bildet, blir det ofte mer bråk og vold, også blant jenter. Men det er absolutt mest gutter som slås enda, sier Frostad til slutt.