NRK Meny

Mer penger til plast-rydding

Regjeringen deler ut ytterligere 25 millioner kroner til organisasjoner som vil rydde kysten for plast. Hittil i år har regjeringen totalt bevilget 60 millioner kroner til rydding av strandkanten og sjøbunnen for plast. Det var Venstre som fikk gjennomslag for pengene til plastrydding i årets revisjon av statsbudsjettet. Miljødirektoratet fikk inn over 200 søknader om pengestøtte til plastrydding i år. Det er nesten tre ganger så mange som i 2016.

Store mengder plast på en strand
Foto: Sissel Rikheim / NRK