Volda-leger også ut mot ledelsen i Helse Møre og Romsdal

Ledelsen i helseforetaket har fått krass kritikk fra fagmiljøet ved Molde sjukehus for manglende involvering. Nå får de støtte fra overleger i Volda.

Volda Sjukehus

Volda sjukehus.

Foto: Remi Sagen / NRK

Kritikken som nå kommer fra Volda støtter opp under den kritikken som har kommet fra en rekke overleger i Molde tidligere denne uken.

Det var onsdag at seks overleger ved Molde sjukehus rettet kraftig skyts mot ledelsen i Helse Møre og Romsdal gjennom et leserinnlegg. Der etterlyste de involvering av fagmiljøene i viktige prosesser.

Beslutningen om at alle brystkreftpasienter i fylket i fremtiden skal opereres ved Ålesund sjukhus var saken som gjorde at det toppet seg for legene, som hevder at de over tid ikke har blitt involvert i viktige saker.

Mer kritikk

Fredag skrev fem overleger i Molde et nytt brev, og tok nå også til orde for at høringsprosessen rundt utviklingsplanen blir stoppet og at det startes en ny prosess der fagmiljøene er sikret god involvering.

– Det er nødvendig å starte på nytt for å få en god plan som har legitimitet og tillit, sa overlege Kjell Erik Strømskag til NRK.

Helseforetakets direktør Espen Remme svarte at de tar dette på største alvor, og vil ha et møte med overlegene for å gå nærmere inn på hva det er de savner involvering på.

Nå kommer altså kritikken også fra overleger ved Volda sjukehus, som også mener det har vært manglende involvering av fagmiljøet.

Volda sjukehus

Også ved Volda sjukehus rettes det nå kritikk med ledelsen i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy / NRK

– Som overleger ved Volda sjukehus så sitter vi med den samme opplevelsen av at involveringen av ansatte har vært for dårlig, og man kommer for sent inn i prosessen, sier overlege Olav Skjærpe Brattli, som også er vara hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen ved Volda sjukehus.

Brattli mener at det som skulle ha vært en utviklingsplan utformet ved hjelp av fagmiljøene i foretaket nærmest blir presentert som et ferdig utkast, og at man kommer bakpå og må komme med høringsuttalelser i stedet for å være med i prosessarbeidet i forkant.

– Vi håper på at man kan erkjenne at dette kom litt skeivt ut, stopper og prøver litt på nytt, sier Brattli.

Mandag skal overlegene i Volda samles til et møte om saken.

Vil møte fagmiljøene

Espen Remme sa fredag at han er svært usikker på om det er en god løsning å stoppe den nåværende høringsprosessen.

– Vi vil lete etter en vei der vi får involvert fagpersonene slik at vi får tatt de med på råd. Dette er byggesteinen som kan hjelpe denne prosessen videre. Denne vurderingen er det ellers styret som må ta. Jeg håper at vi skal kunne møte fagmiljøene og de tillitsvalgte gjennom involvering og dialog, sa direktøren.

Espen Remme

Espen Remme og ledelsen i Helse Møre og Romsdal får mye kritikk fra fagmiljøene i foretaket.

Foto: Terje Reite / NRK

Direktøren i helseforetaket er gjort kjent med at det nå kommer kritikk også fra Volda. Han gjentar viktigheten av å finne ut hva denne kritikken går ut på, og viser til svarene han ga fredag.

– Vi ønsker å ta denne diskusjonen enda tettere med hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte i de ordinære kanalene, sa Remme.