Hopp til innhold

Mener Sula må få bestemme selv

Et flertall i fylkesutvalget mener at Sula kommune selv må bestemme om de vil ha oppdrettsanlegg eller ikke. – Det er viktig å lytte til Sula, sier Anne Dyb Liaaen (H).

Iver Nordseth fra Venstre og Anne Dyb Liaaen fra Høyre

Iver Nordseth fra Venstre og Anne Dyb Liaaen fra Høyre er uenige om Sula skal kunne trosse myndighetenes krav om at alle sjøkommuner skal sette av areal til akvakultur.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Sula kommune ønsker ikke å etablere et oppdrettsanlegg og fylkeskommunen har kommet med innvendinger.

Kommunen en viktig kystkommune med aktører innen tradisjonelt fiskeri og fiskerindustri og en stor del av kystlinja til Sula kommune ligger i ytre del av Storfjorden.

I kommunene rundt Storfjorden er det oppdrettsaktivitet på flere lokaliteter, men det er i dag ikke godkjente lokaliteter i Sula kommune. Det er et signal fra aktører som driver i samme område at Sula kan være en aktuell lokalitetskommune.

Men Sula kommune peker på arealknapphet i strandsona, og at akvakulturetableringer vil komme i konflikt med friluftslivsinteresser.

– Feil å tvinge en kommune

Nok sjøareal for akvakultur har blitt løfta frem som et viktig mål i arbeidet med å sikre utvikling av havbruksnæringa i Stortingsmeldingen. Men selv om Staten pålegger alle kommuner å sette av areal til akvakultur, mener et solid flertall i fylkesutvalget at Sula kommune må få bestemme selv om de vil ha et oppdrettsanlegg eller ikke.

– Litt av meningen med politikken må jo være at vi i enkelte saker skal utøve politisk skjønn, sier Høyres Anne Dyb Liaaen, som forsvarer at de vil trekke tilbake fylkeskommunen sin innsigelse mot at Sula ikke setter av areal til oppdrettsanlegg.

Hun mener lokaldemokratiet står høyt hos de fleste partiene.

– Jeg syns det er viktig å lytte til Sula i denne saken. Vi vet at det er kommuner som mer en gjerne tar imot slike anlegg og da mener jeg det er direkte feil at man skal påtvinge en kommune et slikt anlegg, sier hun.

Venstre-politiker Iver Nordseth mener dette er en svært vanskelig sak med motstridende interesser.

– Men for meg er det til syvende og sist avgjørende at vi bor i et fylke som satser på akvakulturnæringen. Da er det avgjørende at vi gir signal om at det skal være utviklingsmuligheter, fordi det er en næring som blir utrolig viktig i årene fremover, sier han.