Hopp til innhold

Mener regjeringen gir god drahjelp til en storkommune på Sunnmøre

Høyres ordførerkandidat i Ålesund, Øystein Tvedt, håper en fremtidig storkommune på Nordre Sunnmøre kan overta ansvaret for videregående opplæring og kollektivtransport.

storkommune nordre sunnmøre

Regjeringen foreslår at de største kommunene kan få overta disse oppgavene som i dag drives av fylkeskommunene

– Her har sunnmørskommunene en kjempemulighet til å bygge seg større og sterkere, sier Øystein Tvedt.

– Gulrøtter for Sunnmøre

Øystein Tvedt

Høyres ordførerkandidat i Ålesund, Øystein Tvedt, mener regjeringen gir drahjelp til en storkommune på Nordre Sunnmøre.

Foto: Trond Vestre / NRK

En storkommune på nordre Sunnmøre blir utredet, men i flere kommuner er det motstand mot å bli en del av en storkommune med Ålesund.

Høyres ordførerkandidat i Ålesund mener regjeringa har gitt sunnmørskommunene god drahjelp til å slå seg sammen til en storkommune.

– Dette er åpenbart gulrøtter. Dersom vi klarer å slå oss sammen på en god måte så vil vi få råderetten over større deler av utviklingen på Sunnmøre, sier Tvedt.

Elevgrunnlaget

Men fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), slakter forslaget. Han har ingen tro på at en storkommune på Nordre Sunnmøre vil få ansvaret for videregående opplæring.

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) har ingen sans for regjeringens forslag.

Foto: Trond Vestre / NRK

– En må ha et stort nok elevgrunnlag for å kunne gi et bredt spekter. I Møre og Romsdal har vi 10.000 elever fordelt over fylket. Skal vi kunne gi et godt nok tilbud, må vi beholde dagens enhet, sier Aasen.

Regjeringa vil gjøre en nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle slik at resten av fylket ikke blir skadelidende. Kommunalministeren legger også til grunn ekspertutvalgets grense for at en storkommune skal kunne få ansvaret for videregående opplæring og kollektivttransport, nemlig 100.000 innbyggere.

– Spennende mulighet

Helge Orten

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) mener en storkommune på Sunnmøre vil være i stand til å drive videregående opplæring og kollektivtransport.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men dette bør ikke stå i vegen for at en storkommune på nordre Sunnmøre kan overta ansvaret for videregående opplæring og kollektivtransport, mener stortingsrepresentant Helge Orten (H).

– Det må jo være spennende for en slik kommune å se på muligheten for å ta på seg slike oppgaver fordi det vil gi innbyggerne et mer helhetlig tilbud, sier Orten.

Statlige oppgaver

Gunn Berit Gjerde

Fylkesvaraordfører og sentralstyremedlem i KS, Gunn Berit Gjerde (V) mener regjeringa burde ha flyttet på statlige oppgaver.

Foto: Brede Røsjø / nrk

Men fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (V) mener det er en stor svakhet at det ikke er overført oppgaver fra Staten.

– Det jeg synes er mest alvorlig er at de ikke har rørt fylkesmannens oppgaver. Derfor er ikke dette en demokratireform. Flere av disse kunne vært overført både til fylkeskommunen og kommunene, sier Gjerde.