Mener kreativiteten vil spire fra den nordmørske frustrasjonen

Mange nordmøringer føler seg urettferdig behandla av sitt eget fylke – og sjukehusstriden var dråpen. Parolene og det folkelige engasjementet er motivert av sinne, men Jan Erik Larsen mener at frustrasjonen kan gjøres om til positiv kreativitet.

Jan Erik Larsen

Jan Erik Larsen er prosjektleder for næringslivet i selskapet Kom Vekst på Nordmøre.

Foto: Kristoffer Klakegg / NRK

Folket lengst nord i kystfylket Møre og Romsdal er redde for å miste viktige arbeidsplasser – og sykehusstriden har skapt en så stor tillitskrise at tunge næringslivsaktører har tatt til orde for å vurdere å løsrive Nordmøre.

Et av forslagene er å gjøre nordmøringene til trøndere – andre mener at det er fullt mulig å skape vekst på egen hånd. Tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg og seniorrådgiver i First House, Jan Erik Larsen, mener at Nordmøre må gjøre negativ frustrasjon om til positiv kreativitet.

Fra frustrasjon til kreativitet

Som prosjektleder for næringslivet i selskapet Kom Vekst vil han at grasrotengasjementet blant folk skal brukes til å skape positivitet – til tross for at utgangspunktet er negativt.

– Selv om bakteppet er negativt, og at det er triste hendelser som har lagt til grunn for at folket har gått ut i gatene i Kristiansund for å si meningene sine, så er det positivt at vi viser styrke, samhold og vilje til å gjøre noe.

Han mener det er viktig at nordmøringene viser at de tar tak.

Mektige og pengesterke investorer står klare til å kjempe, og folket er motiverte til å skape forandring.

– Folk regner med at de ikke har noen annen måte å bli hørt på enn fra gatene i Kristiansund. Det er et folkelig uttrykk for frustrasjon fordi de ikke føler og opplever at de ikke blir tatt alvorlig av dem som bestemmer på Nordmøre, sier prosjektlederen.

Vil bygge på krafta

Han vil bruke krafta den krafta som folket viser til å bygge videre på Nordmøre.

– Det er flere utviklingstrekk som går i feil retning. Offentlige arbeidsplasser blir flytta bort fra området, og deler av næringslivet har noen utfordringer knytta til oljepris og nedgangskonjunkturer.

Derfor mener Larsen at det er viktig å skape noe nytt. Han sier at det handler både om hvor kommunegrensa skal gå, men også å se på samhold som en fordel i kampen om større vekst.

– Når folk står sammen oppstår det kreative ideer, og sammen med engasjementet kan vi komme frem til nye bedrifter og arbeidsplasser for området vårt.