Mener kommunen har brutt reglene

Entreprenøren Strand&Stubø mener Kristiansund kommune har brutt reglene om offentlig anskaffelse, skriver Tidens Krav. Det skjer i forbindelse med bygging av Nordlandet barnehage der BetonmastHæhre Røsand fikk kontrakten. Strand&Stubø hadde et lavere tilbud, men BetonmastHæhre Røsand mente de kunne bygge barnehagen raskere. Strand&Stubø har klaget fordi de mener det er gjort en feil vurdering av byggetida..