NRK Meny
Normal

Mener Hurtigruten må betale tilbake statsstøtte

Om Hurtigruten vinner kampen om lavere havneutgifter må de betale tilbake deler av vederlaget, mener KS Bedrift Havn.

Hurtigruten MS Trollfjord

SØKSMÅL: Hurtigruten AS forteller at havnetjenestene har økt med over 40 % de siste årene. Om de vinner sine søksmål om å få reduserte havneavgifter, mener KS Bedrift Havn at selskapet må betale tilbake deler av den statsstøtten de nå får.

Foto: Øivind Olsson / NRK

Hurtigruten AS vil ha reduserte havneavgifter flere steder i Norge. KS Bedrift Havn mener at om Hurtigruten vinner denne kampen, bør de betale tilbake deler av vederlaget til staten.

– I realiteten så dekker staten en betydelig del av Hurtigruten sine havneutgifter gjennom kystruteavtalen. Dersom de vinner søksmålene, betyr det at de har fått et for stort vederlag og må betale det tilbake igjen til staten, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter.

– Sannsynligvis fått for mye

Etter avtalen får Hurtigruten et årlig vederlag på rundt 700 millioner kroner av staten, for å levere transporttjenester for passasjerer og gods langs kysten, fra Bergen til Kirkenes. Avtalen gjelder for perioden 2012-2019, med opsjon på ett års forlengelse.

Gammelsæter mener at det i Hurtigrutens regnskap skal være kalkulert inn havneavgifter, og mener at avgiftene er reelle ut fra kostnadsbildet som havnene har.

– Det ligger sannsynligvis et regnskap til grunn når de søkte om å få den avtalen. Da må de ha kalkulert med havneavgiftene også. Nå går de altså inn i flere prosesser rundt om i Norge for å få redusert havneavgiftene. Det betyr at de sannsynligvis har fått for mye om de har basert det på dagens avgiftsnivå, når de fikk avtalen.

Mener de har misforstått

Strategisk prosjektleder i Hurtigruten AS, Stein Lillebo, forteller at dette er noe de har hørt flere ganger fra Havneforeningen, enkelthavner og KS Bedrift Havn.

Lillebo mener KS Bedrift Havn har misforstått avtalen som selskapet har med den norske stat.

Stein Lillebo

Stein Lillebo, strategisk prosjektleder for Hurtigruten AS.

Foto: Hurtigruten

– Det må bero på en misforståelse om hvordan denne kontrakten er. Som operatør er det vi som bærer risikoen for egne kostnader. En reduksjon i godtgjørelsen som følge av reduserte kostnader er altså ikke et tema, verken på bunkerspriser, varekosten eller havnekostnader, sier Lillebo.

Lillebo forteller havnekostnadene har økt betraktelig, noe som skaper en utfordring for Hurtigruten.

– På den prisen vi gav, ligger det mange kostnader. Havnekostnadene har da økt med 48 % siden 2009. Det er den enorme prisveksten på havnetjenester som vi har utfordret.

– Vi synes at KS-Bedrift Havn skulle satt seg ned og gått igjennom hvordan det er man driver havn, hvordan anløpsavgiften blir fakturert og hvilket nivå man skal ligge på etter at ny havnelov trådde i kraft, sier Lillebo.

Lillebo forteller at Hurtigruten har vunnet fire runder i retten, inkludert Høyesterett og at deres funn i havnenes regnskap har gjennom tilsyn blitt støttet av Kystverket.

– Med det som bakteppe er utspillet fra KS Bedrift Havn svært beklagelig. Arbeidet med i rydde opp i havnenes prispraksis er til det beste for alle havnebrukerne. Vi hadde trodd havneforeningene ville arbeide for konkurransedyktige havner til det beste for sjøtransporten, men har ikke på ett tidspunkt sett at de har erkjent feil i egne rekker, sier Lillebo.