Mener helseavtale skaper monopolsituasjon

Daglig leder av Sunnmøre MR-klinikk mener det er svært uheldig at Aleris har vunnet anbudet på bildediagnostiske undersøkelser i både Møre og Romsdal og Trøndelag.

Kjell Inge Gjesdal

Kjell-Inge Gjesdal er daglig leder ved Sunnmøre MR-klinikk som tapte anbudet om å levere MR-tjenester til helseforetaket de neste årene.

Foto: Privat

Helse Midt-Norge melder mandag at de har inngått avtale med Aleris Røntgen AS frem til 2018 på bildediagnostiske undersøkelser.

I Møre og Romsdal har disse tjenestene siden 2013 blitt levert av Sunnmøre MR-Klinikk sammen med Medi3 i Kristiansund siden 2013. Når helseforetaket velger å gi alt dette til Aleris mener daglig leder av Sunnmøre MR-klinikk det er meget uheldig.

– De trekker pluggen ut av to helseklinikker som har vært der og levert privat radiologi. Vi var de første som fikk avtale, og vi har til de grader revolusjonert tilgangen til helsevesenets mest nøyaktige undersøkelser i Møre og Romsdal. Hvis man ser dette fra utsida så kan de ikke bare gi dette til én bedrift. De genererer en monopolsituasjon, sier Gjesdal.

Han er redd de ikke vil klare å opprettholde det samme tilbudet når de nå mister disse oppdragene fra juni neste år.

– MR-tilbudet eksisterer ikke 1. juni. Vi snakker om 78.400 pasienter. Når dette tildeles én bedrift får de en økonomisk situasjon som gjør det utenkelig å konkurrere med dem i fremtiden, sier han.

– Godt tilbud

Henrik Sandbu

Henrik Sandbu er fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu, sier at de har lagt til grunn konkurranseregelverket når de nå har tatt en avgjørelse.

Daglig leder i Sunnmøre MR-klinikk mener dette vil skape en monopolsituasjon?

– Vi har fått et godt tilbud, både kvalitetsmessig og prismessig – når det gjelder at en tilbyder har fått alt, så har det sin bakgrunn i avveining av dette.

– Er det da irrelevant at der kanskje ikke er konkurrenter neste gang?

– Det får vi ta opp neste gang dette skal opp. Denne gangen har Aleris gitt det beste tilbudet, sier Sandbu.

– Beklagelig

Jan-Terje Teige

Jan-Terje Teige er administrerende direktør for Medi3.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Medi3 har siden 2013 levert CT, røntgen og ultralydundersøkelser til helseforetaket i Ålesund tillegg til at de har levert MR-undersøkelser i Kristiansund. Daglig leder Jan-Terje Teige, sier at det ikke er krise at de nå mister dette, men han sier det er beklagelig med kun én leverandør.

– Dette utgjør under ti prosent av Medi3 sin totale omsetning. Men det er overraskende at det nå ikke blir et tilbud gjennom et privatfinansiert institutt mellom Ålesund og Trondheim, sier han.

For tilbudet som har vært i Kristiansund vil bortfalle fra samme tidspunkt som de nye avtalene trer i kraft.

– Det er tvilsomt at det er grunnlag for drift i Kristiansund uten dette anbudet. Vi hadde et godt og helhetlig tilbud for hele fylket i denne konkurransen, og har tilbudt dette til lave priser, sier Teige.

Fagdirektør Sandbu sier at det fortsatt vil være et tilbud mellom Ålesund og Trondheim.

– Det er viktig her å si at de private tilbudene kun er et supplement til våre sykehus. Hoveddelen vil fortatt skje i sykehusene våre. Vi ser på det slik at behovene til befolkningen i Møre og Romsdal er godt dekket i kombinasjonen av egne sykehus og det vi nå har kjøpt, sier han.