Mener hageeiere vet for lite

Fylkesmannen mener hageeiere vet for lite om farene når de bruker ulovlige dumpingplasser for hageavfall. Disse er med på å spre uønska arter som skulle ha vært sendt til forbrenningsanlegg sammen med annet søppel. – Jeg tror ikke at noen gjør det av ondskap, men de vet ikke at det er ulovlig og skjønner ikke konsekvensene, sier seniorrådgiver hos fylkesmannen i Møre og Romsdal, Maria Aastum. Hun legger til at Fylkesmannen og flere kommunen bruker mye midler hvert år på å bekjempe uønsket arter.

Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.