Mener foreldrene må gripe inn mot farlig lek

Kommunelege advarer mot farlig besvimelseslek blant unge. Elevene mener de voksne må snakke om konsekvensene.

Elevrådsleder ved Bergmo Ungdomsskole, Sara Bredin

Elevrådsleder ved Bergmo ungdomsskole i Molde, Sara Bredin, tror mange unge kan være fristet til å prøve ut farlige trender og mener de voksne må si ifra.

Foto: Marie Myklebostad / NRK

I Molde har flere ungdommer den siste tiden lekt ulike leker hvor de bruker forskjellige metoder for å fremkalle blodtrykksfall og besvimelse. ​​​​Kommunelege Cato Innerdal advarer nå på det sterkeste mot denne leken.

Kan gi motsatt effekt

På Bergmo ungdomsskole har elevene blitt advart av rektor mot å utføre denne leken. Elevrådsleder, Sara Bredin, tror det å si ifra til elevene på skolen kan ha en motsatt effekt.

Andreas Melsæter Ellingsen, Eirik Øye Andersen og Sara Bredin fra Bergmo Ungdomsskole

Andreas Melsæter Ellingsen (15), Eirik Øye Andersen (15) og Sara Bredin (15) tror flere unge vil høre på advarselen mot farlig lek, hvis foreldrene sier ifra.

Foto: Marie Myklebostad / NRK

For mange er det spennende at noe ikke er lov, og flere vil prøvde det ut. Derfor tror jeg det er bedre hvis foreldrene tar det opp med barna hvor alvorlig konsekvensene faktisk kan være.

Andersen mener også at elevene må være flinke til å si ifra til hverandre.

– Jeg har ikke lagt så mye merke til det på 10. trinn, men elevrådet har tatt en runde i alle klassene og sagt at man ikke må være redd for å si ifra hvis noe oppleves som ubehagelig.

Livsfarlig lek

Noen av metodene som blir brukt er ufarlige, mens andre er direkte livsfarlig, ifølge kommunelegen i Molde, Cato Innerdal. Grunnen til at barna fremprovoserer besvimelse er for å få en rusopplevelse.

Cato Innerdal

Kommunelegen i Molde, Cato Innerdal, har sendt ut en pressemelding hvor han melder sin bekymring for den farlige leken.

Foto: Roar Strøm

– Barna forteller at de ser sterke farger like før de besvimer og like etter de våkner. Det er som forventet når man hindrer hjernen i å få luft eller blod, sier Innerdal.

Det som bekymrer kommunelegen er at barna ikke er i stand til å skille de metodene som er livsfarlige til de mindre farlige metodene. Det farligste er hvis barna kveler seg selv eller andre. Flere steder i verden har barn mistet livet av «the choking game». Det har skjedd også her i Norge.

Innerdal fikk kjennskap til leken som foregår i Molde gjennom en fastlege. De startet å undersøke utbredelsen av leken og fant ut at dette er noe flere barn har gjort.

Har informert foreldrene

Rektor ved Bergmo Ungdomsskole, Frank Ove Sæther

Rektor ved Bergmo ungdomsskole, Frank Ove Sæther.

Foto: Marie Myklebostad / NRK

Rektor ved Bergmo ungdomsskole, Frank Ove Sæther, har tatt opp saken med elevene ved skolen, og mener det er viktigere å gå direkte til klasserommet for å få frem alvoret.

– Tenåringer har gjerne lyst til å prøve ting de synes kan være spennende, og kan sette i gang uten å tenke på konsekvensene, sier han-

Sæther sier de vil være ekstra observante i tiden fremover, for å se om noen likevel lar seg friste til å prøve det ut. Skolen har også videreført advarselen fra kommunelegen på hjemmesiden sin, slik at foreldrene kan holde seg oppdaterte.

– Jeg dramatiserte det veldig når jeg snakket med elevene, men jeg fikk den reaksjonen jeg håpte på og håper nå bare at de ser alvoret, sier han.