Mener fagskolene får et løft: – Det er på tide å komme ut av skyggenes dal

Innstillingen om fagskoleutdanninga som Stortinget skal gjøre vedtak om på tirsdag, blir godt mottatt av fagskolerektorene.

Ragnar Johansen og Alf Gunnar Furland

Ragnar Johansen, rektor ved kunstfagskolen i Ålesund og leder av Norges Fag- og friskolers landsforbund og rektor ved Ålesund fagskole, Alf Gunnar Furland.

Foto: Trond Vestre / NRK

Regjeringen foreslo nærmere 50 tiltak for å styrke fagskoleutdanninga da stortingsmeldinga ble presentert i desember.

Stortingets kirke-, utdanning- og forskningskomite har levert sin innstilling med merknader, og tirsdag skal det endelige vedtaket gjøres i Stortinget.

Her legges det opp til studiepoeng som måleenhet for omfanget av utdanninger og kurs, det skal bygges et partnerskap mellom fagskoler og høyskoler, og fagskolene få knytte seg til de lokale studentskipnadene.

I tillegg vil regjeringen og Stortinget gjøre noe med finansieringen av fagskolene.

– Et større handlingsrom

– Å anerkjenne fagskolestudiet er viktig. Det er på tide at vi kommer ut av skyggenes dal. Finansieringsmodellen gjør at regionene får et større handlingsrom, og det betyr igjen at studiet kan bli mer rettet mot det næringslivet etterspør, sier rektor ved Ålesund fagskole, Alf Gunnar Furland.

Fagskolene er en yrkesfaglig utdanning, som er bygd på videregående skole eller tilsvarende kompetanse, og som er et alternativ til høyskoleutdanning. Etter regionreformen er det fylkeskommunene som har ansvaret, men finansieringen har vært en politisk nøtt i flere år.

Finansiering

Det har vært store forskjeller mellom fylkene, både når det gjelder tilbud og finansiering

Ragnar Johansen, rektor ved kunstfagskolen i Ålesund og leder av Norges Fag- og friskolers landsforbund, mener at fagskolene nå får et løft.

– Det løfter finansieringa at alle skolene får en grunnfinansiering som er forutsigbar, og som er tilpasset hvert enkelte studietilbud, og så er det dette med bonusutbetalingene når studentene fullfører som helt vil stimulere lærerne og skolene til å sørge for at så mange som mulig gjennomfører utdanninga, sier Ragnar Johansen.

Anerkjennelse

Rektor ved Ålesund fagskole, Alf Gunnar Furland, mener det nå legges opp til en større anerkjennelse av fagskolene, men de skal fortsatt være et regionalt ansvar.

Furland sier det er viktig at fylkeskommunen anerkjenner fagskolene full ut.

– Vi har vel opplevd at dette er blandet. Noen har god innsikt i fagskoleutdanninga, men vi skulle vel håpet at flere hadde det, sier Furland.

– Politikerne må i mye større grad fremsnakke fagskolene. Vi ser at fylkeskommunen stadig vekk støtter høyere utdanning, gå inn med innovasjonsmidler. Nå er det på tide at de gjør liknende grep i fagskolene, sier Ragnar Johansen.

Felles utdanningshus

Begge rektorene mener at Møre og Romsdal burde hatt en bredere fagskoletilbud. Rektoren ved Ålesund kunstfagskole ønsker seg også et felles utdanningshus i de tre byene.

– Det gjør det mulig å legge til rette for ulike aktører og ulike studietilbud på tvers.