Mellvin gjenvalgt uten motkandidat

Mellvin Steinsvoll fra Nesset ble enstemmig gjenvalgt som leder for pensjonistforbundet i Møre og Romsdal på årsmøtet som ble avslutta torsdag.

- Det er spesielt viktig at pensjonistene blir hørt i samfunnsdebatten og særlig nå når vi skal tilpasse oss den nye kommunereformen, der vi skal ha en viktig og synlig plass, sier Steinsvoll. Vi er 55.000 pensjonister i Møre og Romsdal og de må bli hørt, sier pensjonistlederen.

Mellvin Steinsvoll fylkesleder Pensjonistforbundet
Foto: Gunnar Sandvik