Mener melk varer lenger enn olje

I en tid med store nedskjæringer i oljeindustrien ønsker melkebønder å sette fokus på melkeproduksjon. – En næring med god lønnsomhet og et fast maked, sier analytiker.

Kalv

KALVER: I en egen bås ligger noen av kalvene på gården. De får 8 liter melk i løpet av dagen fra en automatisk maskin frem til de er to måneder gamle.

Foto: Andrine Davidsen / NRK

– Møre og Romsdal er ett av fylkene i Norge der melkeproduksjonen er uforholdsmessig viktig, sammen med blant andre Sør-Trøndelag og Oppland, sier Christian Smedshaug. Han er daglig leder i analyseselskapet AgriAnalyse.

Smedshaug mener det er viktig å bruke fornyelsen av annen industri i landet til å fornye melkeproduksjonen og sikre at den blir med til neste generasjon.

– På grunn av økende arbeidsledighet er det nå en god mulighet til å bruke melkeproduksjon til å bidra til å skape aktivitet i fylkene. Melkeproduksjon er en næring som som har et fast marked og gir god lønnsomhet, gitt at man greier å opprettholde en fornuftig politikk, sier han.

– Må utnytte jordbrukens potensiale

Torsdag denne uken inviterte blant annet Midtre Sunnmøre produsentlag ved tillitsvalgt Petter Arne Ekroll til møte for næringsdirektører og politikere i Ålesund for å snakke om den norske landbruksmodellen i et perspektiv knyttet opp mot EU og en politikk som stabiliserer priser og lønnsomhet over tid.

Christian Smedshaug

DAGLIG LEDER: Christian Smedshaug er daglig leder i analyseselskapet AgriAnalyse. Han har blant annet jobbet med internasjonal handelspolitikk og næringspolitikk i Norges Bondelag.

Foto: Andrine Davidsen / NRK

Smedshaug mener ikke at melkeproduksjon kan direkte ertsatte oljeindustrien, men han sier det likevel er viktig å ta vare på alle sektorene. Han mener man nå må revitalisere mye av det som har skjedd i industrien på fastlandsnorge.

– Her er det viktig å utnytte det potensiale som er i jordbruken og som kan gi liv i bygder og grender i hele landet, sier han.

Gir arbeidsplasser i en tung tid

Tidligere i år skrev NRK om at snittalderen på bonden i Møre og Romsdal er 52 år gammel. Landbruksdirektøren i Møre og Romsdal, Anne Berit Løset, sa da at det har gått tregt å få yngre krefter inn i landbruket.

Ekroll mener det er behov for ungdommer i næringen. Derfor mener han det er viktig å ha et fokus og en økonomi som gjør næringen interessant for de unge og som kan gi flere arbeidsplasser.

– Spesielt i en tid som nå, der det er vanskelig å få jobb i mange andre næringer, sier han.

Smedshaug forteller at den norske melkeproduksjonen er en velfungerende næring. Men han forteller at forutsetningene er at produksjonen må forvaltes godt.

– Man må lage utviklingsprogrammer slik at man kan få mest mulig ut av denne mangesidige sektoren, sier han.

Utfordringene ved melkeproduksjon

I Giske kommune utenfor Ålesund har melkebonden Rolf Otto Blindheim rundt 50-60 kyr som melker jevnt gjennom hele året. Han mener den største utfordringen for melkeproduksjon er størrelsen på gårdsbruket. Gården må være stor nok til å tåle belastningene som følger melkeproduksjon.

– For eksempel, hvis det er for stort må man langt vekk for å skaffe grovfôr og bli kvitt gjødsel. Det kan bli en stor kostnad, sier Blindheim.

Melkeproduksjon

GÅRDSDRIFT: I 2000 bygde Blindheim samdrift ut gården for å tåle belastningen fra melkeproduksjonen. Her er Christian Smedshaug (bak), Petter Arne Ekroll og bonde Rolf Otto Blindheim i fjøset.

Foto: Andrine Davidsen / NRK

Smedshaug er enig med Blindheim. Han mener også det er viktig at man har nok fjøs som kan utnytte arealene på gårdene. Smedshaug håper også kombinertproduksjonen av melk og kjøtt blir ivaretatt.

– Og at vi gjør det basert på norske resursser og tar vare på arealene, sier han.