Melk fra små og store bruk

Bøndene kjemper mot regjeringas stordriftspolitikk og vil ha melk også fra små og mellomstore gårdsbruk.

Melkeku på Istad i Molde

45 melkekyr i det nye fjøset på Istad i Molde - mer enn nok for de to bøndene.

Foto: Gunnar Sandvik

Det nærmer seg årets jordbruksoppgjør og bøndene samordner seg i krava landet rundt. I dag er bondelaga i Troms og Møre og Romsdal sammen på gårdsbesøk i Romsdal og på Nordmøre. Der møter de melkebønder som satser på ei framtid som melkebønder og har investert i moderne kostbare fjøs og mye tid.

Melkebøndene Øyvind og Jon Olav Krakeli på Istad i Molde – far og sønn – har 45 melkekyr inne i den nye store driftsbygninga på 1000 kvadrat til en prislapp av 9 millioner kroner.

Melkebonde Øyvind Krakeli

Melkebonde Øyvind Krakeli

Foto: Gunnar Sandvik

Arbeidskrevende

– Skal du drive med dette, så må du være ekstra glad i arbeid, sier Øyvind. Mye skulle vært gjort men vi må prioritere bort, fordi døgnet har ikke nok timer.

Selv om både far og sønn har arbeid i tillegg til gårdsdrifta, så har de greid seg uten å leie avløser.

Skulle de gjort som regjeringa ønsker og hatt enda flere kyr og enda mer stordrift, så ville de trengt mere hjelp.

Langt å hente fôr

Bondelagstillitsvalgte på gårdsbesøk på Istad

Øyvind Krakeli i midten og sønnen Jon Olav (til høyre) viser melkebruket sitt til tillitsvalgte i bondelaga i Troms og Møre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik

– Når bønder gjør ei storsatsing som disse, så stanger du snart i taket på hvor mye du kan makte å gjøre, sier fylkesleder i Møre og Romsdal bondelag, Oddvar Mikkelsen. Skal du øke mer, så tar det enda mer tid.

Store avstander blir det ofte å kjøre for å hente fôr til de ekstra dyra og det begynner bli vanskelig å få til mange plasser. Det er store utfordringer med ukontrollert vekst, sier Mikkelsen.

Troms og Møre og Romsdal har felles krav

Bondelagslederen i Troms, Asgeir Slåttnes, samtykker, selv om han kommer fra et fylke med andre driftsvilkår.

– Ganske mye er likevel likt i de to fylka, sier Slåttnes. Vi har litt anna klima, litt anna topografi, men mye likt med en eiendomsstruktur som ikke passer inn i den stordrifta som regjeringa vil ha. Da blir bonden mye avhengig av leiejord, må kjøre langt for å hente fôr til besetninger på en slik størrelse. Bondelagslederen har selv 130 forskjellige teiger der han må høste og beite på.

– Norge er ikke laga for drift stort større enn dette. Det blir ikke timer og dager nok til å makte dette, sier Slåttnes.

Nå ruster bondeorganisasjonene seg til kamp for et landbruk rundt om i landet der også små og mellomstore bruk skal ha en viktig plass.

Omvising i fjøset

Tillitsvalgte i Troms og Møre og Romsdal bondelag fikk et godt innblikk i melkebøndene på Istad sin travle hverdag.

Foto: Gunnar Sandvik