Meldt for ruskøyring

Utrykningspolitiet stansa ein bilførar med for høg fart på Aspøya i Tingvoll. Føraren skal også vere påverka av alkohol, ifølge politiet. Politiet får tatt blodprøve, tar førarkortet og melder personen.