Meldt for køyring utan førarkort

Ein bilførar blei stoppa for kontroll av UP i Ålesund sentrum. Han blir meldt for køyring utan gyldig førarkort.