NRK Meny

Meir til gang- og sykkel

– Møre og Romsdal må halde fram den forbilledlege utbygginga av gang- og sykkelvegar, seier Venstres Iver Nordseth. Saman med eit samla samferdselutval vil han plusse på med 40 millionar kroner kvart år i økonomiplanen til gang- og sykkelvegar. I forslaget til økonomiplan frå fylkesrådmannen er det berre eitt gang- og sykkelvegprosjekt som får pengar; Almestad - Gurskebotn.

Video Sykkelsatsing i Ålesund
Foto: Nyhetsspiller