NRK Meny
Thomas Dahl og Liv Astrid Roaldsnes
Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Meir omsorgsstønad frå kommunen

Oppsummert

Liv Astrid Roaldsnes pleiar den dødssjuke sonen Thomas (18) heile døgnet. Ho har klaga på at Giske kommune berre ville betale for to timar dagleg.

 • Vil ta opp att saka

  Frp-politikar Ina Giske ber Giske kommune om å behandle omsorgsstønad-saka på nytt. Mora til ein kreftsjuk 18-åring har klaga på at ho berre får betalt for to timar dagleg for å pleie den døyande sonen. Denne veka vedtok formannskapet at familien får ein eingangssum på 30.000 kroner. Giske meiner kommunen må auke timetalet på omsorgsstønaden. Ho har bedd om full gjennomgang av retningslinene for ordninga.

  Thomas Dahl og Liv Astrid Roaldsnes
  Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK
 • Skal ikkje dekke tapt inntekt

  – Omsorgsstønad er i prinsippet ikkje ei erstatning for tapt arbeidsinntekt, seier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Ho fekk spørsmål frå Senterpartiet om regjeringa vil innføre nasjonale satsar for omsorgsstønad. Bakgrunnen var NRK si sak om Liv Astrid Roaldsnes som kjempar for omsorgsløn tilsvarande ei månadsinntekt for å pleie sin kreftsjuke son. Ministeren seier at ei standardisering av omsorgsstønaden vil gå på bekostning av dei andre tenestetilboda til kommunane.

  Åse Michaelsen
  Foto: Andreas Sundby / NRK
 • Har sendt spørsmål til ministeren

  Kjersti Toppe (Sp) har sendt eit skriftleg spørsmål til helseministeren, og særleg eldre- og folkehelseministeren, om omsorgsstønadsordninga. Dette kjem etter at NRK fortalde saka til Liv Astrid Roaldsnes frå Giske. Ho kjempar for å få meir betaling frå kommunen for å pleie den døyande sonen sin, som er kreftsjuk. – Vil statsråden fremje ei sak for stortinget om å styrke omsorgsstønadsordninga, sette i verk tiltak som kan hindre den store ulikskapen i kommunane si praktisering av tildeling av omsorgsstønad, og vil regjeringa vurdere å innføre statlege satsar?, spør Toppe.

  Kjersti Toppe (Sp) i vandrehallen da Helseminister Bent Høie (H) tirsdag i Stortinget talte om informasjonssikkerhet i Helse sør-øst.
  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
 • Håper på verdig løsning

  Formannskapsmedlem Ina Giske i Framstegspartiet seier ho hadde eit sterkt håp om at saka til Roaldsnes kunne løysast i formannskapet mandag. – Det handlar om på få gitt dei verdigheit den siste tida som er igjen no, seier Giske. Slik gjekk det ikkje. Saken er nå sendt til fylkesmannen.

 • – Kan gjere ein politisk inngripen

  Ordførar i Giske, Harry Valderhaug (KrF) tok opp saka til Liv Astrid Roaldsnes og familien i formannskapsmøtet i Giske måndag kveld. Roaldsnes kjempar for å få meir betaling frå kommunen for å pleie den døyande sonen sin, som er kreftsjuk. I dag får ho betalt for to timar dagleg. Saka no ligg hos Fylkesmannen, og formannskapet ventar å få eit eventuelt svar derifrå før 18. juni, når dei skal ha nytt møte. – Då kan vi velje å gjere ein politisk inngripen. Vi kan ikkje gå inn i enkeltsaker, men vi kan gjere eit politisk val om å støtte ein familie i ein tøff situasjon, seier Valderhaug til NRK.

  Ordfører Harry Valderhaug (KrF) i Giske formannskap
  Foto: Trond Vestre / NRK