Hopp til innhold

Meiner vilkåra ikkje er til stades

Statsadvokaten i Møre og Romsdal meiner at vilkåra for prøvelauslating ikkje er til stades for mannen som blei dømt for drap i 2014.

Mannen, som no er i 30-åra, blei i 2014 dømt til 21 år forvaring for drapet på Anja Weløy Aarseth (21) på byfjellet Aksla i Ålesund. Han har no sona minstetida på ti år og søkt om prøvelauslating.

Statsadvokaten har sagt nei til dette.

– Påtalemakta meiner at vilkåra for prøvelauslating ikkje er til stades. Vi meiner framleis at vilkåra for vidare forvaring er til stades med tanke på fare for nye alvorlege forhold. Derfor må dette no bli prøvd i retten, seier Ingvild Thorn Nordheim, førstestatsadvokat i Møre og Romsdal statsadvokatembete til NRK.