Meiner epost kan ha blitt feiltolka

Styreleiar Stein Kinserdal vedgår at han har sendt ein epost til tidlegare direktør Astrid Eidsvik om sluttpakke. Eidsvik har sagt at ho kjende seg pressa til å stå i stillinga til etter nyttår for å få ein god sluttavtale. Kinserdal seier eposten kan ha blit feiltolka.